Personal training Delft

Switch for Life

Algemene voorwaarden "Switch for Life"

Definities

De klant:

de persoon die de personal trainer tegen betaling inhuurt voor advies en begeleiding van een programma voor training, en/of voeding, en/of leefstijl.

De personal trainer:

de natuurlijke persoon die opgeleid is om klanten tegen betaling te begeleiden bij een programma voor training, en/of voeding, en/of leefstijl.

Personal training:

personal training is een betaald programma met elementen van training, en/of voeding, en/of leefstijl waarin een personal trainer een klant begeleidt om zijn of haar persoonlijke doelen te realiseren.

Artikel 1: over personal training en de mogelijke risico’s

a. Personal training is een programma met elementen van training, voeding en leefstijl waarin in veel gevallen een component van fysieke inspanning aanwezig is.

b. U als klant bepaalt altijd zelf in welke mate u een fysieke inspanning wilt aangaan of wilt beeindigen.

c. U geeft hierbij aan altijd zelf verantwoordelijk te zijn voor uw eigen inspanningen, zowel qua training als qua voeding of leefstijl.

d. U bent zich ervan bewust dat u bij iedere inspanning, waar en van welke aard dan ook, risico’s loopt. U neemt deze risico’s in volle bewustzijn.

Artikel 2: aard van de overeenkomst

a. U heeft een overeenkomst afgesloten met een personal trainer welke op de voorzijde van de overeenkomst met naam wordt genoemd. Deze personal trainer is zelfstandig ondernemer.

b. De aard van deze overeenkomst is dat u deze personal trainer opdracht geeft voor het geven van adviezen en het samenstellen van uw programma op training, voeding en leefstijl en het begeleiden van dit programma.

c. De personal trainer waarmee u deze overeenkomst aangaat, voert zijn of haar werkzaamheden onder eigen verantwoordelijkheid uit.

Artikel 3: aansprakelijkheid

a. U gaat ermee akkoord dat deze overeenkomst niet overdraagbaar of toewijsbaar is en dus persoonsgebonden.

b. Trainingen dienen per vooruitbetaling te worden voldaan.

c. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd.

d. U begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt voor de aankoop van sessies en elke andere aankoop van diensten in de toekomst.

e. U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft.

f. Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen die niet werden voltooid.

g. U begrijpt dat de Personal Trainer het recht en de bevoegdheid heeft om het programma op elk ogenblik te beëindigen zonder enige terugbetaling als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt.

h. Indien u personal training volgt binnen een fitnessclub, dan bent u verplicht om een lidmaatschap met de betreffende fitness club te hebben. Een dergelijk lidmaatschap geeft u alleen het recht om gebruik te maken van de faciliteiten en services van de betreffende fitness club. Voor het gebruik van personal training dient u een aparte en aanvullende overeenkomst af te sluiten en zijn extra betalingen vereist die bovenop de lidmaatschapskosten van de club komen.

Artikel 4: annuleringen of te laat komen

a. Personal training sessies die zijn gereserveerd zijn bindend.

Eventuele annuleringen moeten binnen 24 uur vooraf worden gemeld.

b. Annuleringen moeten worden gemaakt per email of andere communicatie methode gericht aan de personal trainer of op andere schriftelijke wijze.

c. U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken.

Het is uw verantwoordelijkheid om uw personal trainingsafspraken bij te wonen zoals ze zijn gepland.

d. De afspraken dienen op het geplande tijdstip en plaats te beginnen en eindigen.

e. U erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.

f. U begrijpt dat uw training zal worden geannuleerd indien u meer dan 15 minuten te laat ben en dat deze training volledig zal moeten worden voldaan.

Het is aan de personal trainer om hierop eventueel uitzonderingen te maken.

g. U erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training.

h. U begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen. Doorgaans zal de personal trainer echter flexibel omgaan met dergelijke situaties.

Artikel 5: geldigheid en recht

a. Deze leveringsvoorwaarden gaan in bij het aangaan van de overeenkomst.

b. Op deze leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.